Pokrycia z membran

Zastosowania membran dachowych.

Membrany dachowe w postaci folii przeznaczone są do wykonywania pokryć wszelkiego rodzaju dachów, niezależnie od przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego, podłoża, czy nachylenia połaci. Doskonale sprawdzają się na dachach płaskich, zarówno z klasycznym układem warstw termoizolacji jak i w układzie tzw. „dachu odwróconego”, na dachach balastowych, „zielonych”, czy z systemami fotowoltaicznymi. Stosowane są również na tarasy, fundamenty, tunele i inne konstrukcje wymagające izolacji przeciwwodnej.

Charakterystyczne cechy użytkowe:

Membrany dachowe w postaci płynnej przeznaczone są podobnie jak folie do hydroizolacji dla wszelkiego rodzaju dachów, tarasów, parkingów. Wykazują wysoką efektywność przy skomplikowanych konstrukcjach czy kształtach, rozwiązaniach bogatych w detale, również trudnodostępne. Płynne żywice są stosowane dla zapewnienia szczelności całej powierzchni jak również miejscowo, przy przebiciach i przejściach dachowych, zabezpieczając także materiały różnego rodzaju i kształtu.

Charakterystyczne cechy użytkowe: